Materiaalinkäsittely- ja kuljetinjärjestelmien projektitoimitukset ja huoltopalvelut

 

Teollisuusprojektit vaativat huolellista suunnittelua ja toiminnallisuuden ymmärrystä. Teemme toimituksia eri teollisuuden aloille kuten kaivos-, prosessi- ja energiateollisuuteen. Myös satamat ja terminaalit kuuluvat osaamisalueeseemme.

Toimintamme lähtökohtana on vahva yhteistyö asiakkaan kanssa. Toimituksemme pitävät sisällään seuraavia osa-alueita:

 • materiaalinkäsittelyn ja kuljetinjärjestelmien layout- ja esisuunnittelu
 • materiaalinkäsittelyn ja kuljetinjärjestelmien kokonaistoimitukset avaimet käteen - periaatteella
  • suunnittelu
  • valmistus
  • asennukset
  • käyttöönotto
  • dokumentointi ja koulutus
 • rikastamon varustelu (mm. putkistot), laitteiden sopimusvalmistus ja asennukset
 • laitetoimituksia: kuljettimet, liettolaitokset, lautassyöttimet
 • asennus-, kunnossapito-, muutos- ja huoltotyöt
 • varaosatoimitukset